pudorys 43
kontakt-37

ADMINISTRATIVNÍ
A OBCHODNÍ PLOCHY

K pronájmu nebytových prostor
poskytujeme následující technologie:

– EPS – Elektronická požární signalizace
– EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace
– místní evakuační rozhlas
– možnost využít telefonní ústřednu s přiděleným
   rozsahem veřejných telefonních čísel
– strukturovaný kabelážní systém pro připojení k internetu
– připojení k internetu s možností zapůjčení veřejné IP adresy
– pronájem služeb datového centra formou Rackhou singu
– Nabízené prostory jsou klimatizovány. Prostory lze
  dle dohody dispozičně upravit

anteny 42 1

ANTENNÍ
PLOCHY

Výškový objekt se stal svou jedinečnou výškou 71 m výraznou dominantou olomouckého regionu. Díky této skutečnosti, stavebnímu řešení, modernímu technickému zázemí a vysoké kvalitě poskytovaných služeb tvoří bod páteřních sítí v regionu a stal se tak vyhledávaným pro všechny providery působící v kraji.Regionální centrum Olomouc nabízí stožáry pro umístění anténních zařízení a technické zázemí ve 20. nadpodlaží budovy. Prostory jsou chráněny elektronickým požárním systémem, bezpečnostními prvky a fyzickou ostrahou. Recepce dostupná 24/7 zajišťuje řízený přístup k Vašim technologiím.

reklamni_plochy 41 1

REKLAMNÍ
PLOCHY

RCO nabízí širokou škálu reklamních ploch dlouhodobého i krátkodobého charakteru.

VNĚJŠÍ REKLAMNÍ PLOCHY:
střecha budovy,
plášť budovy,
plášť kongresového sálu,
hlavní vstup.

VNITŘNÍ REKLAMNÍ PLOCHY:
LCD obrazovky hlavní recepce,
LCD obrazovky atrium,
prostory kongresového centra.

ADMINISTRATIVNÍ A OBCHODNÍ PLOCHY

K PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ TECHNOLOGIE:

– EPS: Elektronická požární signalizace
– EZS: Elektronická zabezpečovací signalizace
– místní evakuační rozhlas
– možnost využít telefonní ústřednu s přiděleným rozsahem veřejných telefonních čísel
– strukturovaný kabelážní systém pro připojení k internetu
– připojení k internetu s možností zapůjčení veřejné IP adresy
– pronájem služeb datového centra formou Rackhousingu

Nabízené prostory jsou klimatizovány. Prostory lze dle dohody dispozičně upravit.

kontakt

BC. ŠÁRKA LACHOVÁ
manažer dlouhodobých nájmů
sarka.lachova@rco.cz
+420 587 331 811
+420 724 444 311

RCO-38

ANTÉNNÍ PLOCHY

Výškový objekt se stal svou jedinečnou výškou 71 m výraznou dominantou olomouckého regionu. Díky této skutečnosti, stavebnímu řešení, modernímu technickému zázemí a vysoké kvalitě poskytovaných služeb tvoří bod páteřních sítí v regionu a stal se tak vyhledávaným pro všechny providery působící v kraji.

Regionální centrum Olomouc nabízí stožáry pro umístění anténních zařízení a technické zázemí ve 20. nadpodlaží budovy. Prostory jsou chráněny elektronickým požárním systémem, bezpečnostními prvky a fyzickou ostrahou. Recepce dostupná 24/7 zajišťuje řízený přístup k Vašim technologiím.

REKLAMNÍ PLOCHY

RCO nabízí širokou škálu reklamních ploch dlouhodobého i krátkodobého charakteru.

VNĚJŠÍ REKLAMNÍ PLOCHY: střecha budovy, plášť budovy, plášť kongresového sálu, hlavní vstup.

VNITŘNÍ REKLAMNÍ PLOCHY: LCD obrazovky hlavní recepce, LCD obrazovky atrium, prostory kongresového centra.

parkovani_RCO

PARKOVACÍ
PLOCHY

Disponujeme parkovacími místy jak v podzemí – primárně určeno pro dlouhodobé
nájemce, tak i v nadzemí – určeno převážně pro krátkodobé nájemce a další návště-
vníky objektu. Po předchozí dohodě lze zajistit využití parkoviště pro konkrétní akci

PARKOVACÍ PLOCHY

PARK 1 – parkoviště pro osobní vozy (64 park. míst)
PARK 2 – parkoviště pro osobní vozy (33 park. míst)
PARK 3 – parkoviště pro osobní vozy (49 park. míst)
PARK 4 – podzemní parkoviště pro os. vozy (108 park. míst)
PARK 5 – rezidenční parkovací místa
PARK 6 – rezidenční parkovací místa

logo_paticka_lista

KONTAKT
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc
IČ: 190 12 811
DIČ: CZ699000785

PRONÁJEM PROSTOR

logo_paticka_lista

KONTAKT
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc
IČ: 190 12 811
DIČ: CZ699000785

PRONÁJEM PROSTOR