pudorys
kontakt-37

ADMINISTRATIVNÍ
A OBCHODNÍ PLOCHY

K pronájmu nebytových prostor
poskytujeme následující technologie:

· EPS / Elektronická požární signalizace
· EZS / Elektronická zabezpečovací signalizace
· Místní evakuační rozhlas
· Možnost využít telefonní ústřednu s přiděleným
   rozsahem veřejných telefonních čísel
· Strukturovaný kabelážní systém pro připojení
  k internetu
· Připojení k internetu s možností zapůjčení
   veřejné IP adresy
· Pronájem služeb datového centra formou
   Rackhousingu
· Nabízené prostory jsou klimatizovány. Prostory
   lze dle dohody dispozičně upravit

Pro bližší informace o dlouhodobém pronájmu kontaktujte manažerku dlouhodobých nájmů:

Bc. Šárka Lachová
manažer dlouhodobých nájmů
sarka.lachova@rco.cz
+420 587 331 811
+420 724 444 311

pudorys 43 kopie

ADMINISTRATIVNÍ
A OBCHODNÍ PLOCHY

K pronájmu nebytových prostor
poskytujeme následující technologie:

 EPS / Elektronická požární signalizace
 EZS / Elektronická zabezpečovací signalizace
Místní evakuační rozhlas
Možnost využít telefonní ústřednu s přiděleným
   rozsahem veřejných telefonních čísel
Strukturovaný kabelážní systém pro připojení
  k internetu
Připojení k internetu s možností zapůjčení
  Veřejné IP adresy
Pronájem služeb datového centra formou
   Rackhousingu
Nabízené prostory jsou klimatizovány. Prostory
   lze dle dohody dispozičně upravit

Pro bližší informace o dlouhodobém pronájmu kontaktujte manažerku dlouhodobých nájmů:

kontakt

Bc. Šárka Lachová
manažer dlouhodobých nájmů
sarka.lachova@rco.cz
+420 587 331 811
+420 724 444 311

anteny 42 1

ANTÉNNÍ
PLOCHY

Výškový objekt se stal svou jedinečnou výškou 71 m výraznou dominantou olomouckého regionu. Díky této skutečnosti, stavebnímu řešení, modernímu technickému zázemí a vysoké kvalitě poskytovaných služeb tvoří bod páteřních sítí v regionu a stal se tak vyhledávaným pro všechny providery působící v kraji. Regionální centrum Olomouc nabízí stožáry pro umístění anténních zařízení a technické zázemí ve 20. nadpodlaží budovy. Prostory jsou chráněny elektronickým požárním systémem, bezpečnostními prvky a fyzickou ostrahou. Recepce dostupná 24/7 zajišťuje řízený přístup k Vašim technologiím.

 

kontakt

BC. LUCIE LUSTIGOVÁ
referent služeb a anténních ploch
lucie.lustigova@beacentrum.cz
+420 724 444 328

reklamni_plochy 41 1

REKLAMNÍ
PLOCHY

RCO nabízí širokou škálu reklamních ploch dlouhodobého i krátkodobého charakteru.

VNĚJŠÍ REKLAMNÍ PLOCHY:
střecha budovy
plášť budovy
plášť kongresového sálu
hlavní vstup

VNITŘNÍ REKLAMNÍ PLOCHY:
LCD obrazovky hlavní recepce
LCD obrazovky atrium
prostory kongresového centra

anteny 42 1

ANTÉNNÍ
PLOCHY

Výškový objekt se stal svou jedinečnou výškou 71 m výraznou dominantou olomouckého regionu. Díky této skutečnosti, stavebnímu řešení, modernímu technickému zázemí a vysoké kvalitě poskytovaných služeb tvoří bod páteřních sítí v regionu a stal se tak vyhledávaným pro všechny providery působící v kraji. Regionální centrum Olomouc nabízí stožáry pro umístění anténních zařízení a technické zázemí ve 20. nadpodlaží budovy. Prostory jsou chráněny elektronickým požárním systémem, bezpečnostními prvky a fyzickou ostrahou. Recepce dostupná 24/7 zajišťuje řízený přístup k Vašim technologiím.

 

kontakt

BC. LUCIE LUSTIGOVÁ
referent služeb a anténních ploch
lucie.lustigova@beacentrum.cz
+420 724 444 328

reklamni_plochy 41 1

REKLAMNÍ
PLOCHY

RCO nabízí širokou škálu reklamních ploch dlouhodobého i krátkodobého charakteru.

VNĚJŠÍ REKLAMNÍ PLOCHY:
střecha budovy
plášť budovy
plášť kongresového sálu
hlavní vstup

VNITŘNÍ REKLAMNÍ PLOCHY:
LCD obrazovky hlavní recepce
LCD obrazovky atrium
prostory kongresového centra

RCO
parkovani_4

PARKOVACÍ
PLOCHY

Disponujeme parkovacími místy jak v podzemí – primárně určeno pro dlouhodobé nájemce, tak i v nadzemí – určeno převážně pro krátkodobé nájemce a další návštěvníky objektu. Po předchozí dohodě lze zajistit využití parkoviště pro konkrétní akci

PARKOVACÍ PLOCHY

PARK 1 – parkoviště pro osobní vozy (64 park. míst)
PARK 2 – parkoviště pro osobní vozy (33 park. míst)
PARK 3 – parkoviště pro osobní vozy (49 park. míst)
PARK 4 – podzemní parkoviště pro os. vozy (108 park. míst)
PARK 5 – podzemní parkoviště
PARK 6 – rezidenční parkovací místa

PARKOVACÍ
PLOCHY

Disponujeme parkovacími místy jak v podzemí – primárně určeno pro dlouhodobé
nájemce, tak i v nadzemí – určeno převážně pro krátkodobé nájemce a další návště-
vníky objektu. Po předchozí dohodě lze zajistit využití parkoviště pro konkrétní akci

PARKOVACÍ PLOCHY

PARK 1 – parkoviště pro osobní vozy (64 park. míst)
PARK 2 – parkoviště pro osobní vozy (33 park. míst)
PARK 3 – parkoviště pro osobní vozy (49 park. míst)
PARK 4 – podzemní parkoviště pro os. vozy (108 park. míst)
PARK 5 – podzemní parkoviště
PARK 6 – rezidenční parkovací místa

parkovani_4
logo_paticka_lista

KONTAKT
Regionální centrum
Olomouc
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc
IČ: 190 12 811
DIČ: CZ699000785

PRONÁJEM PROSTOR