Základní informace

Regionální centrum Olomouc s.r.o. (zkráceně RCO) má slovo „region" již ve svém názvu, a to zcela záměrně. Součástí vize jeho zakladatele bylo vytvoření zázemí pro regionální spolupráci, které městu a regionu na konci 90. let scházelo. Vybudování RCO bylo však jen prvním krokem k naplnění této vize. Objekty RCO dnes poskytují nejen materiální a technickou platformu pro řadu firem či institucí, které zde vytváří své hodnoty nebo nabízí služby, ale také kvalitní prostor pro setkávání se a spolupráci mezi veřejnou, vzdělávací či podnikatelskou sférou. Kongresové centrum RCO hostí každý rok stovky akcí - kongresů, seminářů, školení, výstav nebo plesů a patří tak dnes bezesporu k nejvýznamnějším společenským centrům v regionu.


Druhým a neméně významným krokem bylo v roce 2005 založení Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO), u jejíhož zrodu RCO stálo. MVŠO byla založena s cílem nabídnout v regionu chybějící ekonomické a manažerské vysokoškolské vzdělání a postupně obnovit manažerskou vrstvu regionu. Její brány opustila více než tisícovka absolventů a většina z nich v regionu zůstává a pracuje.

Nyní se nacházíme ve třetí fázi, kdy byla dokončena výstavba BEA campusu Olomouc - prostředí, které propojuje podnikání, vzdělávání a inovace. TESCO SW je hlavním investorem projektu, partnery jsou společnost Regionální centrum Olomouc a Moravská vysoká škola Olomouc.


„Našim cílem je vybudovat „fabriku", která bude generovat práci pro lidi v regionu. Klíčovými aktivitami budou transfer know-how mezi vzdělanostní základnou a podnikatelskou sférou a výchova takzvaných „bridžistů" - tedy expertů, kteří budou schopni přenést vědecko-výzkumné poznatky do praxe," uvádí RNDr. Josef Tesařík, jednatel společnosti Regionální centrum Olomouc, s.r.o.

Rychlý kontakt

RECEPCE +420 587 331 111
PRONÁJMY  
krátkodobé

+420 587 331 827
+420 724 444 328

dlouhodobé +420 587 331 811
e-mail info(zavinac)rco.cz

Nejbližší připravované akce


partneři Regionálního centra Olomouc

Olomoucký kraj  město Olomouc  MVŠO  TESCO SW  Beata  Regiola  Help To Be Fit  CzechTourism  CzechInvest 

Olomoucký klastr inovací 
BEACPP4OK 
BEA Centrum Olomouc